Visie

De menselijke ontwikkeling boeit mij enorm. Ik ben ervan overtuigd, dat iedereen met een levensopdracht op de wereld komt. Sommige mensen weten al heel jong wat zij willen met hun leven en stevenen daar recht op af. Voor anderen ontvouwt het zich tijdens hun leven en gaat het met vallen en opstaan. Soms is een crisis de aanleiding om tot andere keuzes te komen en meer te gaan leven zoals je eigenlijk wilt. En zelfs dan zul je af en toe je keuzes weer willen herzien. Leven is immers groeien en stilstand is onnatuurlijk. Dat betekent voor mij niet dat je altijd maar moet doorhollen. Integendeel, het kan heel gezond zijn om te ontspannen en jezelf ‘van een afstandje’ te bekijken. Het doorhollen kan juist een manier zijn om dat wat diep in je leeft niet te hoeven aangaan.

Missie

In het begin van mijn beroepsleven heb ik in de ICT gewerkt. In die tijd groeide de wens om meer vanuit mijn gevoel te leven en met mensen te werken, al zag ik eerst niet hoe ik dat zou kunnen realiseren. Ik was kostwinner voor een gezin met kleine kinderen en het was voor mij geen optie om simpelweg ontslag te nemen en een andere weg in te slaan.

Door een burnout moest ik uiteindelijk het roer drastisch omgooien. Hoe moeilijk die periode ook was, het heeft mij heel veel gebracht. De opleiding Kunstzinnige Therapie bracht mij totaal iets anders dan de scholing die ik tot dan toe had gehad.

Ik weet dus uit ervaring hoe het is om te zoeken naar dat wat diep in je leeft, om vast te lopen en er op een rijkere manier uit te komen. En ik vind het een prachtige uitdaging om anderen te ondersteunen in hun groei. En dat middels activiteiten die tegelijkertijd hoofd, hart en handen aanspreken.

Ervaring

02-2010 t/m 11-2012, Broeinest, kunstzinnige begeleiding

Broeinest was een re-integratieproject van de gemeente Lelystad voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel was het laten klimmen van de deelnemers op de participatieladder, zo mogelijk naar (betaald) werk. Middels kunstzinnige activiteiten heb ik deelnemers ondersteund in dit proces.

02-2011 t/m 04-2011, Sigrid’s Garden, schilder- en tekengroep

Sigrid’s Garden is het inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten/nabestaanden in Emmen. De creatieve activiteiten hebben als doel om drempelverlagend te werken. Mensen die wel behoefte hebben aan contact, maar niet meteen over hun ziekte of situatie willen praten, kunnen op deze manier ook in het inloophuis terecht. Op een ontspannen manier komt er dan gaandeweg een lotgenotencontact tot stand.

07-2012 t/m 12-2016, mijn eigen praktijk voor kunstzinnige therapie, begeleiding en cursussen.

Hierin heb ik een diversiteit aan activiteiten aangeboden, deels therapeutisch, deels puur ontwikkelingsgericht. Kunstzinnige therapie kan door de zorgverzekeraars (deels) vergoed worden, al naar gelang de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Daarvoor is het nodig dat de therapeut geregistreerd lid is van de beroepsvereniging. De afgelopen jaren zijn de eisen daarvoor steeds uitgebreider geworden. Bij een praktijk met een bescheiden omvang, zoals die van mij, is dat (vrijwel) niet te doen. Daarom (en om andere persoonlijke redenen) heb ik besloten om mijn praktijk op een andere manier voort te zetten:

Vanaf 01-2017 mijn vernieuwde praktijk voor meditatief tekenen en schilderen.

Hierin staat ontspanning en plezier voorop. Werken vanuit stilte en gehoor geven aan ingevingen die tijdens het werken spontaan opkomen, van alles uitproberen, je oordeel terughouden ….. Geen therapie dus, wel wil ik je uitdagen je grenzen te verleggen. Kijk voor het actuele aanbod bij Activiteiten.

02-2017 t/m 04-2017, Aventurijn, kunstzinnige begeleiding

Aventurijn is een vernieuwende school in Loenen (Gelderland). De kunstzinnige activiteiten vormen een rustpunt voor de kinderen (uit de bovenbouw) die daar behoefte aan hebben. Het stimuleert ook de creatieve vermogens en het esthetisch gevoel. De kinderen hebben mandala’s getekend, geënt op voorbeelden of geheel naar eigen ontwerp.

 

Afbeeldingen

De afbeeldingen op deze website zijn werk van mijzelf, het copyright is dus ook van mij. De mandala’s zijn deels geïnspireerd op deze boeken: “Basisboek mandala tekenen” van Lidia van Woerden en “Geometrie in de mandala – graancirkels tekenen en kleuren” van Ineke en Sietske Reinalda.