Geldig met ingang van 19-03-2017.

Voor de duidelijkheid voor cliënt en docent gelden de volgende regels.

Algemeen

 1. U wordt verzocht op tijd te komen.
 2. In de praktijk wordt niet gerookt.
 3. De tarieven en voorwaarden staan op mijn website (zie www.koertvandaalen.nl).
 4. Deze voorwaarden worden indien nodig aangepast.

 

Open atelier

 1. Voor de eerste keer vooraf aanmelden, zie Contact.
 2. Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers.
 3. De bijdrage dient per keer contant voldaan te worden.

 

Cursussen/workshops

Er zijn twee mogelijkheden:

Bij een nog niet geplande cursus/workshop kunt u uw belangstelling aangeven via Contact (bij voorkeur via een bericht, telefonisch kan ook). Bij voldoende belangstelling wordt in overleg met de deelnemers afgesproken op welke dag(en) en tijd(en) de cursus/workshop zal plaatsvinden. Daarna gelden dezelfde voorwaarden als hieronder.

Bij een al wel geplande cursus/workshop gelden deze voorwaarden:

Aanmelden kan via Contact (bij voorkeur via een bericht, telefonisch kan ook). Vermeld daarbij:

 • uw naam
 • telefoonnummer
 • email-adres (indien u geen email heeft, dan het huisadres t.b.v. het toezenden van de bevestiging/factuur)
 • naam van de cursus/workshop
 • begindatum van de cursus/datum van de workshop

 

 1. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving, tevens factuur met de betalingsgegevens (via email, of – wanneer u geen email heeft – per brief). Uw aanmelding is pas definitief na het overmaken van het gehele cursusgeld, minimaal 8 dagen voor de eerste cursusdag. In bijzondere gevallen kan een andere betalingsregeling worden afgesproken.
 2. Bij minimaal 3 betaalde aanmeldingen 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop krijgen de cursisten een bevestiging dat de cursus/workshop doorgaat. Bij minder aanmeldingen krijgen de cursisten bericht dat de cursus/workshop niet doorgaat en wordt het cursusgeld gerestitueerd.
 3. Er is plaats voor maximaal 6 cursisten, tenzij bij de cursus-omschrijving een ander aantal wordt genoemd. Bepalend voor de volgorde van inschrijving is de volgorde van binnenkomst van de overboekingen bij de bank.
 4. Wanneer uw betaling binnenkomt als het maximum aantal cursisten al is bereikt, wordt u gevraagd of u op de wachtlijst gezet wilt worden voor het geval dat een of meer ingeschreven cursisten hun inschrijving annuleren.
 5. Annuleren kan via Contact, onder vermelding van uw naam en de cursus/workshop waar het om gaat.
 6. Bij annulering minimaal 8 dagen voor aanvang van de cursus/workshop wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.
 7. Bij annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van de cursus/workshop vindt geen restitutie plaats.
 8. Aan cursisten, die bij aanvang van de cursus nog op de wachtlijst staan, en cursisten, die hebben aangegeven niet op de wachtlijst te willen staan, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.

In aanvulling op punt 7: wanneer er een vervanger is, wordt wel het volledige cursusgeld gerestitueerd. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

 1. Eerst wordt gekeken of er een vervanger van de wachtlijst is. Zo ja, dan komt deze in de plaats van degene die heeft geannuleerd. Bij meer annuleringen is het moment van annuleren bepalend: wie het eerst heeft geannuleerd, is het eerst aan de beurt voor een vervanger van de wachtlijst.
 2. De wachtlijst is (inmiddels) leeg en de annulerende cursist komt zelf met een vervanger. Aan degene die geannuleerd heeft wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd, nadat de vervangende cursist zich heeft aangemeld en het cursusgeld heeft overgemaakt.