Geldig met ingang van 09-06-2018.

Voor de duidelijkheid voor cliënt en docent gelden de volgende regels.

Algemeen

 1. U wordt verzocht op tijd te komen.
 2. In de praktijk wordt niet gerookt.
 3. De tarieven en voorwaarden staan op mijn website (zie www.koertvandaalen.nl).
 4. Deze voorwaarden worden indien nodig aangepast.

 

Open atelier

 1. Voor de eerste keer vooraf aanmelden, zie Contact.
 2. Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers.
 3. De bijdrage dient per keer contant voldaan te worden.

 

Cursussen/workshops

Er zijn twee mogelijkheden:

Bij een nog niet geplande cursus/workshop kunt u uw belangstelling aangeven via Contact (bij voorkeur via een bericht, telefonisch kan ook). Bij voldoende belangstelling wordt in overleg met de deelnemers afgesproken op welke dag(en) en tijd(en) de cursus/workshop zal plaatsvinden. Daarna gelden dezelfde voorwaarden als hieronder.

Bij een al wel geplande cursus/workshop gelden deze voorwaarden:

Aanmelden kan via Contact (bij voorkeur via een bericht, telefonisch kan ook). Vermeld daarbij:

 • uw naam
 • telefoonnummer
 • email-adres (indien u geen email heeft, dan het huisadres t.b.v. het toezenden van de bevestiging/factuur)
 • naam van de cursus/workshop
 • begindatum van de cursus/datum van de workshop

 

 1. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving, tevens factuur met de betalingsgegevens (via email, of – wanneer u geen email heeft – per brief). Uw aanmelding is pas definitief na het overmaken van het gehele cursusgeld, minimaal 8 dagen voor de eerste cursusdag. In bijzondere gevallen kan een andere betalingsregeling worden afgesproken.
 2. Bij de omschrijving van de cursus/workshop staat een minimum-aantal cursisten vermeld. Bij minimaal zoveel betaalde aanmeldingen 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop krijgen de cursisten een bevestiging dat de cursus/workshop doorgaat. Bij minder aanmeldingen krijgen de cursisten bericht dat de cursus/workshop niet doorgaat en wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.
 3. Bij de omschrijving van de cursus/workshop staat ook een maximum-aantal cursisten vermeld. Bepalend voor de volgorde van inschrijving is de volgorde van binnenkomst van de overboekingen bij de bank.
 4. Wanneer uw betaling binnenkomt als het maximum aantal cursisten al is bereikt, wordt uw inschrijving vooralsnog gehandhaafd voor het geval dat een of meer eerder ingeschreven cursisten hun inschrijving uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de cursus/workshop annuleren. U staat dan “in de wacht”.
 5. Annuleren kan via Contact, onder vermelding van uw naam, de cursus/workshop waar het om gaat en de (begin)datum.
 6. Bij annulering minimaal 8 dagen voor aanvang van de cursus/workshop wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.
 7. Bij annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van de cursus/workshop vindt geen restitutie plaats.
 8. Aan cursisten, die 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop nog “in de wacht” staan (zie punt 4) wordt bericht dat zij helaas niet kunnen meedoen vanwege een te groot aantal inschrijvingen en wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.